درب سازان ایمن فک

نماد ها و اصطلاحات مورد استفاده در زمینه درب اتوماتیک دورژانس

لیست واژگان مورد استفاده در درب اتوماتیک اسلایدینگ

امروزه استفاده از درب اتوماتیک اسلایدینگ در نماهای بیرونی ساختمان ها و به ویژه در قسمت ورودی آنها بسیار متداول می باشد. دو عدد دستک در دو طرف درب برای باز و بسته کردن درب های سمت راست و چپ در ساختار این دربها استفاده شده است که رابطه بین آنها عموماً با حروف O  و X نشان داده می شود که حرف O نشان دهنده پنل یا لت ثابت و حرف X نشان دهنده پنل یا لت متحرک می باشد.

انجام نشانه گذاری ها توسط این دو حرف امکان توصیف نحوه حرکت درب هایی که از بیش از دو پنل یا لت ساخته شده اند را میسر می سازد.

در جدول زیر نحوه حرکت درب در حالت های مختلف نشان داده شده اند:

معانی صریح
تعداد لت ها
حرکت پنل ها
توضیحات
OX یا راست دست

2

 - \leftarrow

پنل یا لت سمت راست به چپ حرکت می کند

XO یا چپ دست

2

 \rightarrow -

لت سمت چپ به راست حرکت می کند

OX-O

3

 - \leftarrow -

پنل مرکزی به سمت چپ حرکت می کند

O-XO

3

 - \rightarrow -

پنل مرکزی به سمت راست حرکت می کند

XOOX

4

 \rightarrow - - \leftarrow

پنل های خارجی به سمت قسمت مرکزی به حرکت در می آیند

OXXO

4

 - \leftarrow \rightarrow -

پنل های مرکزی به سمت قسمت های خارجی به حرکت در می آیند

این مطلب را به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print