درب سازان ایمن فک

روش کنترل راهبند اتوماتیک پارکینگ از طریق کامپیوتر:

بعضی ازراهبندهای اتوماتیک را میتوان از طریق کامپیوتر کنترل کردو آنرا بالا و پایین نمود.

برای این منظور برد کنترل راهبند شما با ید این قابلیت را داشته باشد که به ان پورت RS485 میگویند.

جهت برقراری ارتباط بین برد کنترل راهبند اتوماتیک پارکینگ و کامپیوتر شما نیاز به یک مبدل RS485  به RS232  دارید و به دلیل عدم وجود پورت RS232 در اکثر کامپیوتر های امروزی به مبدل این پورت به USB هم نیاز پیدا میکنید.
ابتدا مبدل RS232 را با سه رشته سیم به قسمت RS485 برد کنترل راهبند متصل نمایید سپس با کابل مبدل RS232 به USB ارتباط بین برد کنترل و کامپیوتر را برقرار نمایید.

بااجرای یک نرم افزارساده وDemo و وارد کردن شماره پورت سریال کامپیوتربه نرم افزار میتوانید کنترل راهبند راانجام دهید.

 

برای پیدا کردن شماره پورت ( (Comوارد computer management شده و در قسمت device manager گزینه Port (com&LPT)  را مشاهده کرده

و آنرا در قسمت Demo نرم افزار قراردهید.

گزینه open را بزنید تاارتباط با راهبند اتوماتیک برقرارشود

این مطلب را به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print