درب سازان ایمن فک

جک برقی برای درب نفررو دورژانس

اگر لنگه درب عابر (نفر رو) بصورت مجزا داخل دیوار یا کنار درب پارکینگ بود که نصب جک برقی برای آن اصلا کار منطقی به نظر نمیرسد. ولی اگر درب عابر بخشی از درب پارکینگ بود باید جهت نصب جک برقی، شرایط آنرا بررسی کنیم.

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم، در هنگام نصب جک ، براکت جلوی جک نباید بر روی درب عابر نصب شود و هیچگونه اتصال فیزیکی بین درب عابر و جک نباید وجود داشته باشد.

  • به صورت کلی 2 نوع درب نفر رو در دل درب پارکینگ داریم:
    1- لنگه درب عابر بصورت مستقل
    2- لنگه درب عابر داخل لنگه درب بزرگتر

اگر یک لنگه درب مستقل داشته باشید که این لنگه درب هم بعنوان درب عابر باشد و هم در هنگام ورود خوردو آنرا باز کنیم تا خودرو داخل بیاید، نمی توان بر روی آن جک پارکینگی نصب نمود ولی اگر درب عابرداخل لنگه درب بزرگتر باشد ، نصب جک پارکینگ بر روی آن لنگه بزرگتر امکان پذیر خواهد بود.


پس برای نصب جک پارکینگ برای ساختمان ، درب نفر رو یا باید بصورت جداگانه داخل دیوار و مجزا از درب پارکینگ باشد و یا اگر درب نفر رو نیز داخل درب پارکینگ بود ، باید بصورت درب کوچکی داخل درب بزرگتر باشد تا در هنگام نصب جک هیچگونه اتصال فیزیکی بین جک و درب نفر رو وجود نداشته باشد و جک مستقیم به درب ماشین رو متصل شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print