مطالب دورژانس

جک برقی برای درب نفررو دورژانس

اگر لنگه درب عابر (نفر رو) بصورت مجزا داخل دیوار یا کنار درب پارکینگ بود که نصب جک برقی برای آن اصلا کار منطقی به نظر نمیرسد. ولی اگر درب عابر بخشی از درب پارکینگ بود باید جهت نصب جک برقی، شرایط آنرا بررسی کنیم.

برای پاسخ به این سوال باید بگوییم، در هنگام نصب جک ، براکت جلوی جک نباید بر روی درب عابر نصب شود و هیچگونه اتصال فیزیکی بین درب عابر و جک نباید وجود داشته باشد.

  • به صورت کلی 2 نوع درب نفر رو در دل درب پارکینگ داریم:
    1- لنگه درب عابر بصورت مستقل
    2- لنگه درب عابر داخل لنگه درب بزرگتر

اگر یک لنگه درب مستقل داشته باشید که این لنگه درب هم بعنوان درب عابر باشد و هم در هنگام ورود خوردو آنرا باز کنیم تا خودرو داخل بیاید، نمی توان بر روی آن جک پارکینگی نصب نمود ولی اگر درب عابرداخل لنگه درب بزرگتر باشد ، نصب جک پارکینگ بر روی آن لنگه بزرگتر امکان پذیر خواهد بود.


پس برای نصب جک پارکینگ برای ساختمان ، درب نفر رو یا باید بصورت جداگانه داخل دیوار و مجزا از درب پارکینگ باشد و یا اگر درب نفر رو نیز داخل درب پارکینگ بود ، باید بصورت درب کوچکی داخل درب بزرگتر باشد تا در هنگام نصب جک هیچگونه اتصال فیزیکی بین جک و درب نفر رو وجود نداشته باشد و جک مستقیم به درب ماشین رو متصل شود.

درب نفررو پارکینگی دورژانس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *