دسته‌ها
راهنمای نصب درب اتوماتیک لولایی

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۰۰ FAAC

آنچه در این راهنما میخوانید نصب مکانیکی معرفی دستگاه بخش های اصلی جک هیدرولیک FAACمدل ۴۰۰ در شکل زیر نشان داده شده است. جدول مشخصات فنی دستگاه ۴۰۰ FAAC ابعاد اپراتور در شکل زیر نشان داده شده است. (ابعاد به میلی متر می باشد) نصب ته جک نحوه قرارگیری دستگاه بر روی درب در شکل […]

دسته‌ها
راهنمای نصب درب اتوماتیک لولایی

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک GBAT300/GBAT400 FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک GBAT300/GBAT400 FAAC ۱) نصب مکانیکی   ۱-۱) ابعاد دستگاه   ۱-۲) نصب ته جک   ۱-۳) نصب پلیت سرجک ۲) دانلود فیلم تنظیمات مرکزکنترل GBAT300 - GBAT400 ) ۴۵۲ ) ۳) تنظیمات برد الکترونیکی ۴) تنظیمات دیپ سوییچ ۵) ست کردن ریموت و رسیور ۶) راه اندازی [...]
دسته‌ها
راهنمای نصب درب اتوماتیک لولایی

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۲۲ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۲۲ FAAC ۱) نصب مکانیکی   ۱-۱) معرفی دستگاه   ۱-۲) نصب ته جک   ۱-۳) نصب پلیت سرجک   ۱-۴) خلاص کردن دستگاه   ۱-۵) اندازه گیری روغن جک ۲) دانلود فیلم تنظیمات مرکزکنترل ۴۲۲ ( ۴۵۵D ) ۳) تنظیمات برد الکترونیکی ۴) ست کردن ریموت [...]
دسته‌ها
راهنمای نصب درب اتوماتیک لولایی

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۰۲ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۰۲ FAAC ۱) نصب مکانیکی   ۱-۱) معرفی دستگاه   ۱-۲) نصب ته جک   ۱-۳) نصب پلیت سرجک   ۱-۴) خلاص کردن دستگاه   ۱-۵) اندازه گیری روغن جک ۲) دانلود فیلم تنظیمات مرکزکنترل ۴۰۲ ( ۴۵۵D ) ۳) تنظیمات برد الکترونیکی ۴) ست کردن ریموت [...]
دسته‌ها
راهنمای نصب درب اتوماتیک لولایی

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۱۲ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۱۲ FAAC ۱) نصب مکانیکی   ۱-۱) نصب ته جک   ۱-۲) نصب سرجک ۲) دانلود فیلم تنظیمات مرکزکنترل ۴۱۲ ( ۴۵۵D ) ۳) راه اندازی برد الکترونیکی   ۳-۱) نمای شماتیک برد کنترل   ۳-۲) نحوه سیم کشی کانکتورها ۴) تنظیمات مرکزکنترل ۵) ست کردن [...]