درب سازان ایمن فک

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۲۲ FAAC

آنچه در این راهنما میخوانید

نصب مکانیکی

معرفی دستگاه

بخش های اصلی جک هیدرولیک FAACمدل 422 در شکل زیر نشان داده شده است.

بخش های اصلی جک هیدرولیک FAAC ۴۲۲

نصب ته جک

نحوه قرارگیری دستگاه بر روی درب در شکل زیر نشان داده شده است. فاصله پین ته جک تا لولای درب با حروف a و bمشخص شده است. در جدول زیر اندازه این ابعاد بر اساس میزان زاویه بازشو مورد نظر مشخص شده است.
 پین ته جک تا لولای درب

در صورت نیاز به کندن دیوار ابعاد مورد نیاز در شکل زیر نشان داده شده است. در شکل زیر فاصله های شمار (۱) و (۲) بستگی به ابعاد a و b دارد که در شکل فوق شرح داده شده است.

ابعاد کندن دیوار نصب درب اتوماتیک

پلیت سر جک

اتصال پلیت ته جک به دیوار بستگی به نوع دیوار داشته و این کار با پیچ یا جوشکاری انجام می شود. پلیت ته جک از دو بخش ( ۱و ۲در شکل زیر) تشکیل شده که با جوشکاری به هم متصل می شوند. پس از نصب پایه پلیت جک را به کمک پین های مخصوص به پایه متصل نمایید.
اتصال پلیت ته جک به دیوار
برای نصب پلیت سرجک ابتدا جک را خلاص کنید و شفت جک را به صورت کامل به سمت داخل فشاردهید سپس به اندازه ۵ میلی متر آن را به سمت بیرون بکشید. سپس جک را قفل کنید. پلیت سر جک را بر روی جک قرار داده و درب را تا زاویه موردنظر باز کنید. جک را روی درب قرار داده و محل قرارگیری سرجک را علامت گذاری کنید. در نهایت پلیت را از سرجک جدا کرده و آن را بر روی درب قرار داده و با جوشکاری در محل موردنظر محکم کنید.
جوشکاری نصب درب اتوماتیک
در نهایت کاور سیلندر را به کمک پیچ های مخصوص بر روی جک نصب نمایید.
پیچ جک درب اتوماتیک
در نهایت کاور سیلندر را به کمک پیچ های مخصوص بر روی جک نصب نمایید.

خلاص کن دستگاه

ابتدا درپوش خلاص کن را به کمک کلید مخصوص باز نمایید. سپس پیچ خلاص کن را مطابق شکل زیر بچرخانید تا دستگاه در وضعیت خلاص ( UNLOCK) یا قفل قرار بگیرد (LOCK)

خلاص کردن درب اتوماتیک 422

بخش های قرار گرفته در زیر درپوش خلاص کن در شکل زیر توضیح داده شده است.

درپوش خلاص کن 422
پس از نصب جک، پیچ هواگیری پمپ هیدرولیک را حتما باز کنید. موقعیت پیچ در شکل زیر نشان داده شده است.
راهنمای نصب درب اتوماتیک
نحوه اتصال کابل برق ورودی به جک در شکل زیر نشان داده شده است.
نحوه اتصال کابل برق ورودی به جک .
در صورت نیاز به نصب جک بر روی درب های بیرون بازشو. موقعیت قرارگیر جک بر روی درب و فاصله های استاندارد در شکل زیر نشان داده شده است.
جک درب های بیرون بازشو

اندازه گیری روغن

به منظور بررسی میزان روغن در جک هیدرولیک، طابق شکل زیر عمل کنید. ابتدا جک را به صورت عمودی قرار داده و در پوش روغن را باز کنید. در صورتی که یک پیچ گشتی درون مخزن روغن قرار دهید به اندازه ۳سانتی متر از آن به روغن آغشته خواهد شد. در صورتی که کمتر از ۳سانتی متر روغنی شود به معنی کم بودن روغن درون مخزن می باشد. در صورت نیاز به افزودن روغن حتما از روغن مخصوص FAACاستفاده کنید و روغن مورد نیاز را از همین نقطه به مخزن اضافه کنید.
اندازه روغن در جک هیدرولیک

فیلم مرکز کنترل

تنظیمات برد الکترونیکی

نمای شماتیک برد کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.
برد فک
نحوه سیم کشی کانکتورها در شکل زیر نشان داده شده است.
سیم کشی برد 422 فک

در حالت عادی سیم کشی به صورت زیر انجام باشد.

  • سیم های موتور درب اول (دری که اول باز می شود) به ۱و۲و ۳وصل شود و موتور درب زیر به ۴و۵و ۶وصل شود.
  • سیم خاکستری موتورها COMمی باشد که برای موتور ۱یه پورت ۱و برای موتور ۲به پورت ۴وصل می گردد. سیم های قهوه ای و مشکی برای موتور ۱به پورت ۲و ۳و برای موتور دوم به پورت های ۵و ۶وصل گردد.
  • فلاشر به ۷و ۸وصل شود.
  • رله فرمان دو لنگه بازشو به ۹و ۱۴وصل شود.
  • رله فرمان تک لنگه بازشو به ۱۰و ۱۴وصل شود. (در صورت نیاز)
  • ۱۱ به ۱۴جامپر شود
  • ۱۳ به ۱۹جامپر شود
  • قفل برقی به ۱۸و ۲۱متصل شود.
  • کانکتورهای ۲۲تا ۲۵آزاد باشد و چیزی به آنها متصل نشود

فوتوسل ها (چشمی ها) مطابق شکل زیر بسته شود

سیم کشی فتوسل

درصورتی که سیم کشی ها درست انجام شود. سه خط زیر هم روی سون سگمنت سمت چپ روشن می گردد.

تنظیمات مرکز کنترل

برای ورود به منوی تنظیمات اولیه از دکمه F استفاده می شود. برای رفتن به منو های بعدی نیز از دکمه F استفاده می شود.

تنظیمات برد فک faac درب اتوماتیک

برای ورود به منوی پیشرفته دکمه F و + را همزمان فشار دهید. برای حرکت بین منوهای پیشرفته تنها دکمه F را فشار دهید.

تنظیمات پیشرفته برد faac فک

ست کردن ریموت و رسیور

دکمه روی رسیور را یک مرتبه فشار دهید، LEDرسیور روشن می گردد. این LEDبرای ۱۰ثانیه روشن خواهد بود. طی این ۱۰ثانیه یکی از دکمه های ریموت را بزنید، LEDرسیور چشمکزن میشود که به معنی شناختن ریموت می باشد. سایر دکمه های ریموت را نیز می توان با رسیور به همین ترتیب ست نمود.

به منظور چک کردن جهت موتور، درب ها را در حالت وسط قرار دهید با ریموت فرمان دهید هر دو درب باید باز شود. اگر هریک از درب ها بسته میشد، برق را قطع نمایید و جای سیم های قهوه ای و مشکی موتور مربوط به آن لنگه درب را عوض نمایید. پس از چک کردن جهت موتورها درب ها را ببندید، وارد منوی tL شوید و فرآیند زمان دادن به دستگاه را انجام دهید.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print