مطالب دورژانس

نصب جک پروتکو

ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟک ﭘﺮوﺗﻜﻮ مدل LEADER

مزیای این نوع جک پارکینگی

 قابلیت استفاده در مکان های پر تردد

 مجهز به نمایشگر . جهت کلیه دستورالعملها و اخطارهای سیستم.

 قابلیت نصب بر روی انواع در بهای کشویی
قابلیت نصب قفل الکترونیکی بر روی درب با استفاده از کارت

امکان برنامه ریزی به دو صورت تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

امكان برنامه ريزي دكمه هاي ريموت در سه مد معمولي ، تك لنگه اي و Stop .
امكان استفاده از تعداد نامحدودي ريموت فابريك هم كد. 
 امكان توسعه تعداد ريموت ها به تعداد درخواستي بوسيله مركز OFF-ON .
  امكان برنامه ريزي هر كدام از جک ها به صورت جداگانه.
  امكان توسعه ريموت هاي فابريك تك دكمه اي غير هم كد ( ديپ سوئيچ هاي ريموت يكسان باشند ) به تعداد ماكزيمم 56 عدد يا ريموت هاي فابريك سه دكمه اي غير هم كد ( ديپ سوئيچ هاي ريموت متفاوت باشند ) به تعداد ماكزيمم 19 عدد

مشخصات فنی

مشخصات فني مجموعه LEADER بصورت زير مي باشد:

پروتکو

معرفي انواع جک های پارکینگی

اين مجموعه درب بازكن شامل يك جفت جک قدرتمند با موتوري كم صدا در دو مدل TA و TI . مي باشند – مدل TA : اين مدل داراي شكافي مي باشد كه، زبانه اي قدرتمند در امتداد آن شكاف به اندازه mm 450 حركت مي نمايد، لازم به ذكر است 50mm انتهاي جک، جهت خلاصي جـک در نظـر گرفتـه مـي شـود  فقط 4 LEADER از اين مدل مي باشد.

– مدل TI : اين مدل از نوع جک های بازويی مي باشد كه بازوي آن در امتداد افق به جلو و عقب حركت مي نمايد  اندازه حركت جک ها برحسب نوع جک به قرار ذيل مي باشد: 

.

جک لولایی
بازویی

امكانات جانبی :

 بر روي زبانه موتور هر جک پارکینگی يك سوئيچ وجود دارد  كه هنگـام قطـع برق يا بروز مشكلي در سيستم كه باعث از كار افتادن آن شود، مي توان با چرخاندن سوئيچ، زبانه را بيـرون كشيده و سپس با چرخاندن مجدد سوئيچ، آن را ثابت نماييم در اين حالت جک ها خلاص شده و مـي تـوان بصورت دستي درب ها را باز و بسته نمود . بديهی  است در صورتي كه زبانه ها در داخل باشند، جک ها ، اجـازه هيچگونه حركتی را به صورت دستي به لنگه هاي درب نمی دهند.

متعلقات يك سيستم كامل و نحوه انتخاب نوع جک

معرفي متعلقات

-1 يک جفت جک پارکینگی يا يك عدد به همراه دو جفت سوئيچ Leader

2 تكيه گاههاي ابتدا و انتهاي دو بازو بهمراه پيچهاي آلن و محورهاي استوانه اي آنها تكيه گاههاي جک هاي مدل TI در دو نوع S1 و S3 مي باشند كه نوع ( sx( S1) مطابق شـكل E. Fig ( جهـت ابتداي بازوي چپ و نوع   جهت ابتداي بازوي راست مورد استفاده قرار مي گيرد. نوع S3 ) مطابق شكل M . Fig ( جهت انتهاي دو بازو مورد استفاده قرار مي گيرد. براي آن  مدل TA از تكيه گاه S4 ) مطابق شكل Q. Fig ( در انتهاي بازوهاي چپ و راست مورد استفاده قرار مـي گيرد 

-3دو عدد ريموت كنترل دو عدد ريموت كنترل سه دكمه اي كه پس از شناسانده شدن به مركز ، جهت فرمان دادن بصورت راديويي از راه دور مورد استفاده قرار مي گيرند . در جک پارکینگی هر دكمه ريموت به طور دلخواه قابل برنامه ريزي به صورت ذيل مي باشد ؛ الف . دو لنگه اي ب . تك لنگه اي ( پياده رو )

 . STOP -4 دو عدد خازن راه انداز AC ~ 8UF هر موتور داراي يك خازن AC مي باشد كه جهت راه اندازي موتورها مورد استفاده قرار مي گيرد

 . -5 يك جفت چشم الكترونيك ( گيرنده و فرستنده ) بهمراه چهار عدد پيچ و رولپلاگ چشمهاي الكترونيك جهت تشخيص موانع متحركي كه ممكن است در حين كاركرد موتورها بين درب ها قرار گيرند ، بكار مي روند . كه نوع عكس العمل جک ها بستگي به نوع بستن اتصالات چشمها دارد ، كه دو مد بـاز و بـسته مـي تواند باشد . چشم فرستنده TX و چشم گيرنده RX نام دارد كه RX داراي كنتاكت باز مي باشد

 -6يك عدد كليد سلكتور بهمراه يك جفت سوئيچ جهت فرمان دستي ( بدون نياز به ريموت كنترل ) به مركز از كليد سلكتور استفاده مي شود .در جک پارکینگی ايـن كليـد در حالـت معمولي باز است و براي فعال كردن آن بايد آن را در سمت ساعتگرد با سوئيچ مربوطه چرخاند كه بطـور فنـري بـه حالت اوليه باز مي گردد و اين عمل پالسي براي مركز مي سازد كه اين پالس مي تواند جهت START و يـا STOP يا برنامه ريزي جک ها بكار رود

 -7 زيرقاب و روقاب بهمراه مركز كنترل ( Q60A ( و ترانس مربوطه مركز Q60A مغز اصلي فرمان دهنده سيستم مي باشد كه عملكرد آن را مي توان توسط چهار د كمه A ، B ، C ، D كه در سمت چپ آن تعبيه شده برنامه ريزي نمود . پيغامهاي مختلف آن ( مقدار متغيرها ، متغيرها ، تأييد ، خطاهاي سيستم و … ) بوسيله دو نمايشگر Seg – 7 نمايش داده مي شود

 -8 يك عدد لامپ چشمك زن ( BLINKING ( لامپ چشمك زن جهت آگاهي كاربران از فعا ل يا غير فعال بودن سيستم از داخل يا خارج ساختمان بكار مـي رود . اين لامپ معمولاً روي چهارچوب درب نصب مي گردد تا از دو طرف قابل ديدن باشد . نوع ديگر لامـپ چـشمك زن داراي آنتن مي باشد ، كه جهت افزايش برد ريموتها مورد استفاده قرار مي گيرد 

 ) 2-2نحوه انتخاب نوع جک متناسب با درب  مورد نياز برحسب طول و وزن درب (با توجه به جدول و نمودار زير ) انتخاب مي شود. حتي الامكان بايد نوع ان در صورت نداشتن محدوديت مكاني بزرگتر انتخاب گردد، چرا كه هر چه جک پارکینگ بزرگتر باشد قـدرت كمتري جهت باز نمودن درب مصرف و طول عمر موتورها بيشتر مي شود . وزن و طول فقط يك لنگه درب در نمودار زير مورد نظر است.

حداکثر طول یک لنگه درب

راهنماي نصب مكانيكي جک پارکینگی

 در صورتيكه بخواهيم جک ها بدرستي كار كنند و طول عمر موتورها و خود مركز بيشتر شود بايـستي  طوري نصب گردند كه حداقل فشار به آنها آمده و حداكثر بهره وري را داشته باشند . براي نصب  بايد دو نقطه انتخاب شود، نقطه اول انتخاب محل نصب جک  بر روي چارچوب يا ديوار و نقطه دوم بـر روي لنگـه درب مي باشد، بدين منظور جهت تنظيم اوليه جک ها، درب ها را كاملاً بست  و جک ها را كاملاً باز مي كنيم ، سپس حدود mm 50) مطابق شكل L.Fig ( جک  ها را براي رگلاژهاي بعدي به داخل مي بـريم ( حركـت جک بصورت دستي با بيرون كشيدن زبانه موتورها امكان پذير مي شود ). سپس تكيـه گاههـا را در داخـل شكاف ابتدا و انت هاي وصل و پيچهاي آنها را مي بنديم . سپس  را كاملاً با سـطح افـق تـراز ( بـا اصول محاسبه اي توضيح داده شده در جداول زير مطابقت داشته باشد ) و محل تكيه گاه ها را روی چارچوب و خود درب، معلوم و محكم سازي مي كنيم ( توصيه مي شود جهت محكم نمودن تكيه گاهها از جوش فلز استفاده گردد ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *