درب سازان ایمن فک

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۲۲ FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب درب اتوماتیک ۴۲۲ FAAC

۱) نصب مکانیکی

۱-۱) معرفی دستگاه

بخش های اصلی جک هیدرولیک FAAC مدل ۴۲۲ در شکل زیر نشان داده شده است.

بخش های اصلی جک هیدرولیک FAAC ۴۲۲

جدول مشخصات فنی دستگاه ۴۲۲ FAAC و ابعاد اپراتور در شکل زیر نشان داده شده است. (ابعاد به میلی متر می باشد)

ابعاد نصب درب اتوماتیک پارکینگ 422 فک

۱-۲) نصب ته جک

نحوه قرارگیری دستگاه بر روی درب در شکل زیر نشان داده شده است. فاصله پین ته جک تا لولای درب با حروف a و bمشخص شده است. در جدول زیر اندازه این ابعاد بر اساس میزان زاویه بازشو مورد نظر مشخص شده است.

 پین ته جک تا لولای درب

در صورت نیاز به کندن دیوار ابعاد مورد نیاز در شکل زیر نشان داده شده است. در شکل زیر فاصله های شمار (۱) و (۲) بستگی به ابعاد a و b دارد که در شکل فوق شرح داده شده است.

ابعاد کندن دیوار نصب درب اتوماتیک

۱-۳) نصب پلیت سرجک

اتصال پلیت ته جک به دیوار بستگی به نوع دیوار داشته و این کار با پیچ یا جوشکاری انجام می شود. پلیت ته جک از دو بخش ( ۱و ۲در شکل زیر) تشکیل شده که با جوشکاری به هم متصل می شوند. پس از نصب پایه پلیت جک را به کمک پین های مخصوص به پایه متصل نمایید.

اتصال پلیت ته جک به دیوار

برای نصب پلیت سرجک ابتدا جک را خلاص کنید و شفت جک را به صورت کامل به سمت داخل فشاردهید سپس به اندازه ۵ میلی متر آن را به سمت بیرون بکشید. سپس جک را قفل کنید. پلیت سر جک را بر روی جک قرار داده و درب را تا زاویه موردنظر باز کنید. جک را روی درب قرار داده و محل قرارگیری سرجک را علامت گذاری کنید. در نهایت پلیت را از سرجک جدا کرده و آن را بر روی درب قرار داده و با جوشکاری در محل موردنظر محکم کنید.

جوشکاری نصب درب اتوماتیک

در نهایت کاور سیلندر را به کمک پیچ های مخصوص بر روی جک نصب نمایید.

پیچ جک درب اتوماتیک

۱-۴) خلاص کردن دستگاه

ابتدا درپوش خلاص کن را به کمک کلید مخصوص باز نمایید. سپس پیچ خلاص کن را مطابق شکل زیر بچرخانید تا دستگاه در وضعیت خلاص ( UNLOCK) یا قفل قرار بگیرد (LOCK)

خلاص کردن درب اتوماتیک 422

در هنگام خلاص کردن یا قفل کردن جک هیدرولیک. پیچ خلاص کن را به صورت کامل بچرخانید تا به انتهای محدوده حرکت خود برسد.

بخش های قرار گرفته در زیر درپوش خلاص کن در شکل زیر توضیح داده شده است.

درپوش خلاص کن 422

از تغییر وضعیت پیچ های قدرت خودداری فرمایید. تنظیم این پیچ ها تنها توسط تکنسین های خبره و آموزش دیده انجام شود.

پس از نصب جک، پیچ هواگیری پمپ هیدرولیک را حتما باز کنید. موقعیت پیچ در شکل زیر نشان داده شده است.

در هنگام نصب جک حتما از افقی بودن جک اطمینان حاصل نمایید

راهنمای نصب درب اتوماتیک

نحوه اتصال کابل برق ورودی به جک در شکل زیر نشان داده شده است.

نحوه اتصال کابل برق ورودی به جک .

در صورت نیاز به نصب جک بر روی درب های بیرون بازشو. موقعیت قرارگیر جک بر روی درب و فاصله های استاندارد در شکل زیر نشان داده شده است.

جک درب های بیرون بازشو

۱-۵) اندازه گیری روغن جک

به منظور بررسی میزان روغن در جک هیدرولیک، طابق شکل زیر عمل کنید. ابتدا جک را به صورت عمودی قرار داده و در پوش روغن را باز کنید. در صورتی که یک پیچ گشتی درون مخزن روغن قرار دهید به اندازه ۳سانتی متر از آن به روغن آغشته خواهد شد. در صورتی که کمتر از ۳سانتی متر روغنی شود به معنی کم بودن روغن درون مخزن می باشد. در صورت نیاز به افزودن روغن حتما از روغن مخصوص FAACاستفاده کنید و روغن مورد نیاز را از همین نقطه به مخزن اضافه کنید.

اندازه روغن در جک هیدرولیک

۲) دانلود فیلم مرکز کنترل ۴۲۲ ( ۴۵۵D )

فیلم تنظیم مرکز کنترل ۴۲۲ ( ۴۵۵D )

دانلود فیلم تنظیم مرکزکنترل ۴۲۲ ( ۴۵۵D )

۳) تنظیمات برد الکترونیکی

نمای شماتیک برد کنترل در شکل زیر نشان داده شده است.

برد فک

نحوه سیم کشی کانکتورها در شکل زیر نشان داده شده است.

سیم کشی برد 422 فک

در حالت عادی سیم کشی به صورت زیر انجام باشد.

. سیم های موتور درب اول (دری که اول باز می شود) به ۱و۲و ۳وصل شود و موتور درب زیر به ۴و۵و ۶وصل شود.

. سیم خاکستری موتورها COMمی باشد که برای موتور ۱یه پورت ۱و برای موتور ۲به پورت ۴وصل می گردد. سیم های قهوه ای و مشکی برای موتور ۱به پورت ۲و ۳و برای موتور دوم به پورت های ۵و ۶وصل گردد.

. فلاشر به ۷و ۸وصل شود.

. رله فرمان دو لنگه بازشو به ۹و ۱۴وصل شود.

. رله فرمان تک لنگه بازشو به ۱۰و ۱۴وصل شود. (در صورت نیاز)

. ۱۱ به ۱۴جامپر شود

۱۳ به ۱۹جامپر شود

. قفل برقی به ۱۸و ۲۱متصل شود.

. کانکتورهای ۲۲تا ۲۵آزاد باشد و چیزی به آنها متصل نشود

فوتوسل ها (چشمی ها) مطابق شکل زیر بسته شود

سیم کشی فتوسل

سیم ارت برق حتما به پورت PE برد متصل گردد. در صورتی که برق ساختمان ارت نداشت، سیم زرد موتور نزدیکتر به برد را به PE متصل نمایید.

درصورتی که سیم کشی ها درست انجام شود. سه خط زیر هم روی سون سگمنت سمت چپ روشن می گردد.

تنظیمات برد به صورت زیر انجام می شود.

برای ورود به منوی تنظیمات اولیه از دکمه F استفاده می شود. برای رفتن به منو های بعدی نیز از دکمه F استفاده می شود.

تنظیمات برد فک faac درب اتوماتیک

برای ورود به منوی پیشرفته دکمه F و + را همزمان فشار دهید. برای حرکت بین منوهای پیشرفته تنها دکمه F را فشار دهید.

تنظیمات پیشرفته برد faac فک

 ۴) ست کردن ریموت و رسیور

دکمه روی رسیور را یک مرتبه فشار دهید، LEDرسیور روشن می گردد. این LEDبرای ۱۰ثانیه روشن خواهد بود. طی این ۱۰ثانیه یکی از دکمه های ریموت را بزنید، LEDرسیور چشمکزن میشود که به معنی شناختن ریموت می باشد. سایر دکمه های ریموت را نیز می توان با رسیور به همین ترتیب ست نمود.

در هنگام ست کردن ریموت و رسیور حداقل یک متر بین ریموت و رسیور فاصله باشد.

۵) راه اندازی دستگاه

به منظور چک کردن جهت موتور، درب ها را در حالت وسط قرار دهید با ریموت فرمان دهید هر دو درب باید باز شود. اگر هریک از درب ها بسته میشد، برق را قطع نمایید و جای سیم های قهوه ای و مشکی موتور مربوط به آن لنگه درب را عوض نمایید.

پس از چک کردن جهت موتورها درب ها را ببندید، وارد منوی tL شوید و فرآیند زمان دادن به دستگاه را انجام دهید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print