درب سازان ایمن فک

دسته‌ها
مطالب دورژانس

اجزای درب اتوماتیک پارکینگ دورژانس

با توجه به پرکاربرد شدن درب اتوماتیک برای پارکینگ بهتر است اجزای درب اتوماتیک پارکینگ را بشناسیم.اجزای درب اتوماتیک پارکینگ غلتک ها : زمانی که درب باز و بسته می شود غلتک ها موجب حرکت آسان و روان درب روی ریل می شوند. ریل ها : درب های اتوماتیک پارکینگی دارای سه ریل هستند. دو […]