مطالب دورژانس

راهنمای نصب قفل برقی

راهنماي نصب قفل الكترونيكی بر روي درب

چگونگي نصب قفل الكترونيكي و كارت MEL : چنانچه بخواهيد از قفل برقي براي درب ها استفاده كنيد بايد توجه داشته باشيد كـه قفـل روي لنگـه اي از درب نصب گردد كه اول باز مي شود. قفل الكترونيكي از طريق كارت اضافي MEL ) Lock Electro Module ( تغذيه و فرمان مي گيـرد كـه اين كارت توسط كانكتور مربوطه به قسمت CN ) مطابق شكل 5-1 ( روي برد مركز وصل مي شود. طريقه نصب خروجي هاي كارت MEL به قفل است.

براي استفاده از قفل الكترونيكي لازم است كه پارامترهاي 0 P و 1 P به SI تغيير كنند و پارامتر tc جهـت تنظيم زمان گذر جريان از قفل تعيين گردد. ( رجوع به فصل 6 ( لازم به توضيح است كه در صورت استفاده از كارت MEL و انجام تغيير پارامترهاي مربوط به آن، بـسته بـه تعداد پارامتر tc ، چند بار رله قفل الكترونيكي ب كار مي افتد و درب را باز مي كند و همچنين در پايان هر بار كاركرد جك ها، درست بعد از كاهش يافتن سرعت موتورها و بسته شدن كامل درب ها، موتورها دوباره براي مدت مربوط به پارامتر tc به كار با سرعت معمولي ادامه مي دهند . در حقيقت اين كار جهت فشار نهايي بـه درب ها براي بستن قفل فنري آن مي باشد.

قفل برقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *