درب سازان ایمن فک

دسته‌ها
مطالب دورژانس

معرفی اجزای مختلف موتور کرکره ساید دورژانس

موتور کرکره یکی از اجزای مهم انواع درب اتوماتیک پارکینگ دورژانس به شمار می رود. موتور کرکره ها در انواع مختلفی همچون موتور کرکره سانترال، موتور کرکره ساید و موتور کرکره توبلار تولید می شوند. موتور کرکره ساید یا موتور کناری موتور کرکره ساید در بازار به موتورهای کناری و راست هم معروف می باشند چرا […]