درب سازان ایمن فک

دسته‌ها
مطالب دورژانس

نصب قفل برقی برای درب پارکینگ_دورژانس

با توجه به افزایش سرقت و ضعف امنیت درب های پارکینگی ، استفاده از جک درب پارکینگی نمی تواند به تنهایی امنیت ۱۰۰ درصدی برای شرایط پارکینگ ایجاد نماید و با توجه به افزایش استفاده و گسترش بکارگیری جک های پارکینگی ، راه های از کار انداختن این مدل درب اتوماتیک نیز در حال افزایش است. راهکاری […]