درب سازان ایمن فک

دسته‌ها
مطالب دورژانس

چشمی در سیستم جک درب های برقی اتوماتیک پارکینگی دورژانس

یک جفت چشمی در جلوی درب در ارتفاع ۶۰ سانتیمتر از زمین نصب می گردد و یک ارتباط مادون قرمز جلوی درب ایجاد خواهد شد که با قطع این ارتباط به هر دلیلی فرمان توقف یا باز شدن درب را صادر می کند . چشمی ها شامل فرستنده و گیرنده مادون قرمزی هستند که به […]