نمایش دادن همه 6 نتیجه

درب اتوماتیک شیشه ای کشویی

درب شیشه ای FAAC A1000

موجود

تماس بگیرید
ولتاژ

230VAC – 50HZ

توان

100W

تعداد تردد

تعداد تردد نامحدود

نوع موتور

دانکر آلمان

مصرف جریان

1.1A

دمای کارکرد

55 تا 20-

استاندارد جهانی

IP23

درب شیشه ای کشویی FAAC A100

موجود

تماس بگیرید
ولتاژ

230VAC – 50HZ

توان

100W

تعداد تردد

تعداد تردد نامحدود

نوع موتور

دانکر آلمان

مصرف جریان

1.1A

عرض باز شدن

700 تا 3000 میلیمتر

دمای کارکرد

55 تا 20-

استاندارد جهانی

IP23

درب شیشه ایی A100 (کاور ۴٫۳)

موجود

67,800,000 تومان
برند
ولتاژ

230VAC – 50HZ

توان

100W

تعداد تردد

تعداد تردد نامحدود

نوع موتور

دانکر آلمان

مصرف جریان

1.1A

عرض باز شدن

700 تا 3000 میلیمتر

دمای کارکرد

55 تا 20-

استاندارد جهانی

IP23

درب شیشه ایی FAAC A100 (کاور ۶٫۱)

موجود

65,900,000 تومان
برند
ولتاژ

230VAC – 50HZ

توان

100W

تعداد تردد

تعداد تردد نامحدود

نوع موتور

دانکر آلمان

مصرف جریان

1.1A

عرض باز شدن

700 تا 3000 میلیمتر

دمای کارکرد

55 تا 20-

استاندارد جهانی

IP23

درب شیشه ایی FAAC A1400

موجود

تماس بگیرید
برند
ولتاژ

230VAC – 50HZ

توان

140W

تعداد تردد

تعداد تردد نامحدود

نوع موتور

دانکر آلمان

مصرف جریان

1.1A

عرض باز شدن

800 تا 3000 میلیمتر

دمای کارکرد

55 تا 20-

استاندارد جهانی

IP23

درب شیشه ایی کشویی FAAC A140

موجود

تماس بگیرید
برند
ولتاژ

230VAC – 50HZ

توان

100W

تعداد تردد

تعداد تردد نامحدود

نوع موتور

دانکر آلمان

مصرف جریان

1.1A

عرض باز شدن

700 تا 3000 میلیمتر

دمای کارکرد

55 تا 20-

استاندارد جهانی

IP23