درب سازان ایمن فک

نظرسنجی تعمیرات در شرکت

مشتری گرامی ، ضمن تشکر از تشریف فرمایی جنابعالی، خواهشمند است با تکمیل این پرسشنامه، شرکت را درجهت بهبود کیفیت خدمات یاری رسانید. جهت قدردانی از حضور شما در این نظرسنجی برای شما کد تخفیف ۱۰ درصدی برای خدمات پشتیبانی در نظر گرفته شده است.