درب سازان ایمن فک

اطلاعیه مهم

شرکت درب سازان ایمن فک با مدیریت خانم هاله رحمانی بعنوان مدیر عامل و قائم مقام آقای حامد رحمانی به اطلاع می رساند از تاریخ ۹۹/۰۸/۱۱ پرسنل نامبرده ذیل هیچگونه سمتی در این شرکت نداشته و قطع همکاری نموده اند.


خانم اًلهام عبدالرحیم

خانم معصومه شکیبا

خانم فرزانه وارباز

آقای محمدرضا سلیمانی

لازم به ذکر است هرگونه تماس و ارائه فاکتور و یا هر فعالیت دیگری تحت عنوان نماینده شرکت درب سازان ایمن فک از طرف افراد نامبرده غیر قانونی بوده و شرکت درب سازان ایمن فک هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد و ضرر و زیان و عواقب ناشی از این امر بر عهده اشخاص میباشد.

با تشکر هاله رحمانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در skype
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در print