دسته‌بندی نشده

اطلاعیه مهم

شرکت درب سازان ایمن فک با مدیریت خانم هاله رحمانی بعنوان مدیر عامل و قائم مقام آقای حامد رحمانی به اطلاع می رساند از تاریخ ۹۹/۰۸/۱۱ پرسنل نامبرده ذیل هیچگونه سمتی در این شرکت نداشته و قطع همکاری نموده اند.


خانم اًلهام عبدالرحیم

خانم معصومه شکیبا

خانم فرزانه وارباز

آقای محمدرضا سلیمانی

لازم به ذکر است هرگونه تماس و ارائه فاکتور و یا هر فعالیت دیگری تحت عنوان نماینده شرکت درب سازان ایمن فک از طرف افراد نامبرده غیر قانونی بوده و شرکت درب سازان ایمن فک هیچ تعهدی نسبت به آن ندارد و ضرر و زیان و عواقب ناشی از این امر بر عهده اشخاص میباشد.

با تشکر هاله رحمانی