نمایش یک نتیجه

درب پارکینگ اتوماتیک ۴۰۰SB

درب پارکینگ اتوماتیک ۴۰۰SB اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی (۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۶۵۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۴ متر (نیاز به نصب