نمایش یک نتیجه

درب ریموتی ۴۰۰SBS

درب ریموتی ۴۰۰SBS اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۷۸۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۷ متر (نیاز به نصب قفل