نمایش یک نتیجه

درب برقی پارکینگ ۴۰۲SBS فک

درب برقی پارکینگ ۴۰۲SBS اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۴۰۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۳ متر (نیاز به نصب