نمایش یک نتیجه

درب بازکن برقی ۴۲۲ CBAC فک

درب بازکن برقی ۴۲۲ CBAC اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب لولایی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به  وزن حداکثرهر لنگه ۵۰۰ کیلوگرم مناسب درب به عرض حداکثر هر لنگه ۱٫۸ متر تعداد تردد ۵۵