نمایش یک نتیجه

درب اتوماتیک ریلی C720

درب اتوماتیک ریلی C720 اپراتور الکترومکانیک مناسب درب های ریلی (۲۴ ولت) تعداد تردد نامحدود مناسب درب به وزن حداکثر ۴۰۰ کیلوگرم کاربرد مسکونی دارای باتری اضطراری

درب اتوماتیک ریلی ۷۴۰

درب اتوماتیک ریلی ۷۴۰ اپراتور الکترومکانیک مناسب درب های کشویی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به وزن حداکثر ۵۰۰ کیلوگرم تعداد تردد ۲۰ مرتبه در ساعت گیربکس معمولی کاربر مسکونی

درب کشویی اتوماتیک ۷۴۱

درب کشویی اتوماتیک ۷۴۱ اپراتور الکترومکانیک مناسب درب های کشویی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به وزن حداکثر ۹۰۰ کیلوگرم تعداد تردد ۳۰ مرتبه در ساعت گیربکس معمولی کاربر مسکونی

درب اتوماتیک کشویی c850

درب اتوماتیک کشویی C850 اپراتور الکترومکانیک مناسب درب های کشویی (۲۲۰ ولت) مناسب درب به وزن حداکثر ۱۸۰۰ کیلوگرم تعداد تردد نامحدود کاربری مسکونی و صنعتی

درب اتوماتیک کشویی۷۴۶

درب اتوماتیک کشویی۷۴۶ اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب های کشویی (۲۲۰ ولت) مناسب درب به وزن حداکثر ۶۰۰ کیلوگرم تعداد تردد ۷۰ مرتبه در ساعت دارای کلاچ و گیربکس شناور در

درب اتوماتیک ریلی ۸۴۴

درب اتوماتیک ریلی ۸۴۴ اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب های کشویی(۲۲۰ ولت) مناسب درب به وزن حداکثر ۱۸۰۰ کیلوگرم تعداد تردد ۷۰ مرتبه در ساعت دارای کلاچ و گیربکس شناور در

اپراتور درب اتوماتیک کشویی ۸۸۴ فک

اپراتور الکتروهیدرولیک مناسب درب های کشویی(۴۰۰ ولت) مناسب درب به وزن حداکثر ۳۵۰۰ کیلوگرم تعداد تردد نامحدود دارای ۲ عدد کلاچ و گیربکس شناور در روغن برق ورودی ۳ فاز

درب اتوماتیک ریلی FALCON M5C

درب اتوماتیک ریلی FALCON M5C اپراتورهای الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۵۰۰ کیلوگرم مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا تردد حداکثر ۲۰

درب اتوماتیک ریلی FALCON M8C

درب اتوماتیک ریلی FALCON M8C اپراتورهای الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر ۸۰۰ کیلوگرم مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا تردد حداکثر ۳۰

درب اتوماتیک کشویی FALCON M14C ( فالکون ۱۴ )

درب اتوماتیک کشویی FALCON M14C ( فالکون ۱۴ ) اپراتورهای الکترومکانیک (۲۲۰ ولت) مناسب درب های کشویی به وزن حداکثر۱۴۰۰ کیلوگرم مرکز کنترل دیجیتالی با کارایی آسان و کاربرد بالا