نمایش یک نتیجه

A100 درب اتوماتیک شیشه ایی

درب اتوماتیک شیشه ای A100 قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به پکیج قفل و

درب اتوماتیک شیشه ایی A140

درب اتوماتیک شیشه ایی A140 قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به پکیج قفل و

درب اتوماتیک شیشه ایی تلسکوپی A1400T

درب اتوماتیک شیشه ایی تلسکوپی A1400T قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به

درب اتوماتیک شیشه ایی A100 کاور ۶٫۱ فک

درب اتوماتیک شیشه ای مدل A100 قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به

درب اتوماتیک شیشه ای A140 کاور ۶٫۱

درب اتوماتیک شیشه ای A140  قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به پکیج قفل و

BM950 درب اتوماتیک شیشه ایی

مناسب برای مکان های پر تردد مناسب برای درب های لولایی نفررو در محیط های سرپوشیده قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن

درب اتوماتیک شیشه ایی A1000 کاور ۴٫۳ فک

درب اتوماتیک شیشه ای A1000 قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به پکیج قفل و

درب اتوماتیک شیشه ایی A1400 کاور ۴٫۳ فک

قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به پکیج قفل و سیستم خلاص کن جهت استفاده

درب اتوماتیک شیشه ایی A100 کاور ۴٫۳

درب اتوماتیک شیشه ای A100  قابلیت برنامه ریزی به صورت هفتگی و تنظیم عملکرد به صورت ساعت به ساعت مجهز به کلید تعیین وضعیت ۸ حالته اپراتور مجهز به پکیج قفل و