ارتباط با ما

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

کد شعبه : ۱۱۰۱
مدیرعامل : حامد رحمانی
آدرس : تهران ،چهار راه پاسداران ،میدان حسین آباد ،خیابان مژده ،فرعی ۴ ،پلاک ۸
کد پستی : ۱۶۶۸۸۴۶۹۷۳
تلفن : ۰۲۱۷۲۲۳۹
تلفن : ۰۲۱۲۷۶۶۴۰۰۰

واحد فروش درب اتوماتیک شیشه ایی : ۰۲۱۲۷۶۶۴۰۰۰ داخلی ۳۰۱
پشتیبانی خدمات : ۰۹۱۲۶۲۷۲۷۶۲
تلگرام : ۰۹۳۷۰۵۰۱۳۲۲
ایمیل : info@imenfaac.com