دسته‌ها
راهنمای نصب راهبند

آموزش کامل و راهنمای نصب راهبند B680 FAAC

فیلم و PDF آموزش کامل راهنمای نصب راهبند B680 FAAC ۱) معرفی بخش های اصلی راهبند ۲) نصب مکانیکی راهبند ۳) دانلود فیلم مرکزکنترل ۴) تنظیمات مرکز کنترل ۵) ست کردن ریموت و رسیور ۶) راه اندازی اولیه ۷) تنظیمات منو اولیه ۸) تنظیمات پیشرفته ۹) دانلود PDF راهنمای نصب راهبند B680 FAAC ۱) معرفی بخش های اصلی [...]